(067) 55-66-590   

 


 • Гражданское право
   
  Гражданское право
  • Консультации в сфере гражданских правоотношений
  • Защита личных неимуществ. прав
  • Право собственности на имущественные права
  • Договор./недоговор. обязательства
  • Наследственное право
  • Защита интересов в судах по гражданским делам

 • Хозяйственное право
   
  Хозяйственное право
  • Хозяйственные обязательства
  • Составление внутренних документов предприятия
  • Возвращение дебиторской задолженности
  • Претензионно-исковая работа
  • Представительство интересов в хозяйственных судах

 • Договорное право
   
  Договорное право
  • Юридическая экспертиза проектов договоров
  • Подготовка договоров, дополнительных соглашений, протокола разногласий

 • Банкротство
   
  Дела о банкротстве
  • Консультации в сфере банкротства
  • Представительство в процедуре банкротства
  • Услуги арбитражного управляющего

 • Административное право
   
  Административное право
  • Консультации в сфере административных отношений
  • Досудебные обжалования решений контролирующих органов
  • Защита интересов в административных судах

 • Трудовое право
   
  Трудовое право
  • Консультации по вопросам законодательства о труде
  • Взыскание заработной платы
  • Защита интересов в судах по трудовым делам

 • Земельное право
   
  Земельное право
  • Консультации по вопросам земельного законодательства
  • Защита интересов в судах по земельным спорам

 • Жилищное право
   
  Жилищное право
  • Консультации по вопросам жилищного законодательства
  • Защита интересов в судах по жилищным спорам

 • Семейное право
   
  Семейное право
  • Консультации в сфере семейных правоотношений
  • Расторжение брака, раздел имущества супругов
  • Взыскание алиментов
  • Защита интересов в судах по семейным спорам

 • Корпоративное право
   
  Корпоративное право
  • Составление учредительных документов юридических лиц
  • Регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей
  • Ликвидация юридических и физических лиц
  • Защита интересов в судах в корпоративных спорах

 • Исполнение судебных решений
   
  Исполнение судебных
         решений
  • Юридическое сопровождение исполнительного производства
  • Защита интересов сторон исполнительного производства от незаконных действий должностных лиц

 • Абонентское обслуживание
   
  Абонентское обслуживание
  • Сопровождение текущей деятельности на условиях абонентского обслуживания

 • Криминальное право
   
  Услуги адвоката
  • Защита прав юридических и физических лиц в уголовном процессе
  • Консультации в сфере уголовного права и процесса

 • Взыскание задолженности
   
  Взыскание задолженности
  • изучение документов должника и кредитора
  • составление претензий
  • ведение переговоров от имени клиента
  • услуги по подготовке процессуальных документов
  • сопровождение в исполнительном производстве

 • Публичные Закупки
   
  Публичные Закупки
  • Консультации в сфере публичных закупок
  • Подготовка предложения для участия в тендере
  • Регистрация на электронных площадках и сопровождение на аукционе
  • Обжалование незаконных решений в АМК Украины и суде

 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 • Відсутність корисливого мотиву виключає відповідальність за крадіжку – ККС ВС

  Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора на вирок місцевого та ухвалу апеляційного судів у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у крадіжці (ч. 1 ст. 185 КК України). Подробнее...
 • Щодо використання фіктивного договору поруки для зміни підсудності.

  Постанова об’єднаної палати КГС ВС щодо визнання недійсним договору поруки як фіктивного правочину Колегія суддів об’єднаної палати КГС ВС залишила названі судові рішення без змін та зазначила таке.

  Будь-яка господарська операція, дія суб’єкта господарювання повинна мати розумне пояснення мети та мотивів її здійснення.

  Укладення поручителем договору з кредитором без відома боржника й без наявності будь-яких відносин із боржником («невідомий боржнику поручитель») є нетиповою діловою практикою, яка може свідчити про те, що договір поруки укладається з іншою метою, аніж забезпечення виконання боржником основного зобов’язання. Цей факт може вказувати на недобросовісність таких дій, зокрема на їх спрямування на зміну територіальної юрисдикції (підсудності) спорів, що випливають з основного зобов’язання, чи обхід заборони на відступлення кредитором прав за основним зобов’язанням.

  Під час розгляду позову про визнання недійсним оспорюваного правочину суд повинен вирішувати питання про спростування презумпції правомірності правочину та має встановити не лише наявність підстав, із якими закон пов’язує визнання правочину недійсним, але й чи було порушене цивільне право або інтерес особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право (інтерес) порушене та в чому полягає порушення.

  Потрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. Зазначені правові конструкції відрізняються як по суті, так і за правовими наслідками щодо їх застосування судом. При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи вжити інших заходів процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова в захисті цивільного права та інтересу.

  Недійсність договору як приватно-правова категорія повинна не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати. Ініціювання спору не для захисту цивільних прав та інтересів є недопустимим.

  Приватноправовий інструментарій не повинен використовуватися для невиконання обов’язків чи уникнення сплати боргу боржником. Детальніше з текстом постанови КГС ВС у справі № 904/2979/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95170149.

 • Боржник не має права гасити кредиторську заборгованість перед ДПС в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів

  Господарський суд міста Києва ухвалою у справі № 910/19006/19 про банкрутство ТОВ «Ліхтен Груп» відмовив у визнанні грошових вимог Головного управління Державної податкової служби у місті Києві до боржника у зв’язку зі сплатою ним цієї заборгованості. Північний апеляційний господарський суд ухвалу місцевого суду скасував і ухвалив нове рішення про визнання ДПС кредитором боржника на заявлену ним суму. Апеляційний суд вказав на відсутність підстав для відмови ДПС у визнанні заявлених нею кредиторських вимог через незаконність дій боржника зі сплати в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів боржника заборгованості перед ДПС як одному з кредиторів (заборгованості з податків). За результатами касаційного перегляду цієї постанови КГС ВС залишив її без змін, зазначивши таке.

  Кодекс України з процедур банкрутства, зокрема ст. 41, допускає можливість задоволення вимог кредиторів протягом дії мораторію в разі стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів (за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, що провадиться з рахунку боржника в установі банку, а контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий); звернення стягнення на майно боржника (за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, що здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника); задоволення самим боржником вимог кредиторів (лише тих вимог кредиторів, на які згідно із ч. 5 цієї статті не поширюється дія мораторію).

  Крім того, КУзПБ передбачає можливість, незалежно від того, чи поширюється на них дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, погашення вимог кредиторів боржником, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника, власником корпоративних прав боржника, а у випадках, визначених законодавством, – третьою особою протягом провадження у справі про банкрутство з метою закриття провадження у справі. Однак мають бути погашені всі вимоги конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені). Для одночасного погашення всіх вимог кредиторів арбітражний керуючий зобов’язаний надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів.

  Отже, стягнення з боржника та виконання його зобов’язань за вимогами кредиторів допускається щодо вимог, на які не поширюється дія мораторію, та за умови одночасного погашення всіх вимог конкурсних кредиторів.

  Заявлені ДПС до боржника кредиторські вимоги за зобов’язаннями у складі основного зобов’язання, сум штрафних санкцій та пені є вимогами конкурсного кредитора за грошовими зобов’язаннями боржника, на які поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів у розумінні ч. 1 ст. 41 КУзПБ та за якими забороняється виконання вимог відповідно до ч. 3 цієї статті.

  Тому є правильним висновок апеляційного суду про незаконність вчинених боржником дій із погашення кредиторської заборгованості перед ДПС в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

  Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 26 січня 2021 року у справі № 910/19006/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94696469.

 • Розвінчуємо міфи про банкрутство.

  Міф: при списанні боргів у процедурах у боржника виникає зобов'язання з сплати податку на доходи фізичних осіб.

  Реальність:

  У відповідності до підпункту «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до бази оподаткування податку на доходи фізичних осіб не відноситься дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу платника податку списаного кредитором в процедурі банкрутства.

 • Чи може виконавець накласти арешт на зарплатну картку — позиція ВС

  Кошти, переказані платником отримувачу, з моменту їх зарахування на банківський рахунок переходять у власність останнього. Накладення арешту на ці кошти не заборонено, адже вони втратили свій цільовий статус (пенсії, соціальних виплат) і набули статус вкладу.

  Подробнее...
Печать
 Адрес офиса:
г. Черкассы, ул. Героев Днепра, 53

 Время работи:
Понедельник - Пятница с 9-30 до 17-00
(в другое время - по договоренности)

 Контактные телефоны:
тел.: +38 (098) 15-11-806
+38 (067) 55-66-590