(067) 55-66-590   


 • Цивільне право
   
  Цивільне право
  • Консультаціі у сфері цивільних правовідносин
  • Захист особистих немайнових прав
  • Право власності на інші майнові права
  • Договірні та недоговірні зобов'язання
  • Спадкове право
  • Захист інтересів в судах у цивільних справах

 • Господарське право
   
  Господарське право
  • Господарські зобов'язання
  • Складання внутрішніх документів підприємства
  • Повернення дебіторської заборгованості
  • Претензійно-позовна робота
  • Представництво інтересів в господарських судах

 • Договірне право
   
  Договірне право
  • Юридична експертиза проектів договорів
  • Підготовка договорів, додаткових угод, протоколу розбіжностей

 • Банкрутство
   
  Cправи про банкрутство
  • Консультації у сфері банкрутства
  • Представництво в процедурі банкрутства
  • Послуги арбітражного керуючого

 • Адміністративне право
   
  Адміністративне право
  • Консультації у сфері адміністративних відносин
  • Досудові оскаржння рішень контролюючих органів
  • Захист інтересів в адміністративних судах

 • Трудове право
   
  Трудове право
  • Консультаціі з питань законодавства про працю
  • Стягнення заробітної плати
  • Захист інтересів в судах у трудових справах

 • Земельне право
   
  Земельне право
  • Консультації з питань земельного законодавства
  • Захист інтересів в судах у земельних спорах

 • Житлове право
   
  Житлове право
  • Консультації з питань житлового законодавства
  • Захист інтересів в судах у житлових спорах

 • Сімейне право
   
  Сімейне право
  • Консультації у сфері сімейних правовідносин
  • Розірвання шлюбу, поділ майна подружжя
  • Стягнення аліментів
  • Захист інтересів в судах у сімейних спорах

 • Корпоративне право
   
  Корпоративне право
  • Складання установчих документів юридичних осіб
  • Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  • Ліквідація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
  • Захист інтересів в судах у корпоративних спорах

 • Виконання судових рішень
   
  Виконання судових рішень
  • Юридичний супровід виконавчого провадження
  • Захист інтересів сторін виконавчого провадження від незаконних дій посадових осіб

 • Абонентське обслуговування
   
  Абонентське обслуговування
  • Супровід поточної діяльності на умовах абонентського обслуговування

 • Кримінальне право
   
  Послуги адвоката
  • Захист прав юридичних і фізичних осіб у кримінальному процесі
  • Консультації у сфері кримінального права та процесу

 • Стягнення заборгованості
   
  Стягнення заборгованості
  • вивчення документів боржника та кредитора;
  • складання претензій;
  • ведення переговорів від імені клієнта;
  • послуги з підготовки процесуальних документів;
  • супровід у виконавчому провадженні.

 • Публічні закупівлі
   
  Публічні закупівлі
  • Консультації у сфері публічних закупівель
  • Підготовка пропозиції для участі в тендері
  • Реєстрація на електронних майданчиках та супровід на аукціоні
  • Оскарження незаконних рішень в АМК України та суді

ОСТАННІ НОВИНИ

 • Відсутність корисливого мотиву виключає відповідальність за крадіжку – ККС ВС

  Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора на вирок місцевого та ухвалу апеляційного судів у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у крадіжці (ч. 1 ст. 185 КК України). Детальніше...
 • Щодо використання фіктивного договору поруки для зміни підсудності.

  Постанова об’єднаної палати КГС ВС щодо визнання недійсним договору поруки як фіктивного правочину Колегія суддів об’єднаної палати КГС ВС залишила названі судові рішення без змін та зазначила таке.

  Будь-яка господарська операція, дія суб’єкта господарювання повинна мати розумне пояснення мети та мотивів її здійснення.

  Укладення поручителем договору з кредитором без відома боржника й без наявності будь-яких відносин із боржником («невідомий боржнику поручитель») є нетиповою діловою практикою, яка може свідчити про те, що договір поруки укладається з іншою метою, аніж забезпечення виконання боржником основного зобов’язання. Цей факт може вказувати на недобросовісність таких дій, зокрема на їх спрямування на зміну територіальної юрисдикції (підсудності) спорів, що випливають з основного зобов’язання, чи обхід заборони на відступлення кредитором прав за основним зобов’язанням.

  Під час розгляду позову про визнання недійсним оспорюваного правочину суд повинен вирішувати питання про спростування презумпції правомірності правочину та має встановити не лише наявність підстав, із якими закон пов’язує визнання правочину недійсним, але й чи було порушене цивільне право або інтерес особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право (інтерес) порушене та в чому полягає порушення.

  Потрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. Зазначені правові конструкції відрізняються як по суті, так і за правовими наслідками щодо їх застосування судом. При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи вжити інших заходів процесуального примусу. Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова в захисті цивільного права та інтересу.

  Недійсність договору як приватно-правова категорія повинна не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати. Ініціювання спору не для захисту цивільних прав та інтересів є недопустимим.

  Приватноправовий інструментарій не повинен використовуватися для невиконання обов’язків чи уникнення сплати боргу боржником. Детальніше з текстом постанови КГС ВС у справі № 904/2979/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95170149.

 • Боржник не має права гасити кредиторську заборгованість перед ДПС в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів

  Господарський суд міста Києва ухвалою у справі № 910/19006/19 про банкрутство ТОВ «Ліхтен Груп» відмовив у визнанні грошових вимог Головного управління Державної податкової служби у місті Києві до боржника у зв’язку зі сплатою ним цієї заборгованості. Північний апеляційний господарський суд ухвалу місцевого суду скасував і ухвалив нове рішення про визнання ДПС кредитором боржника на заявлену ним суму. Апеляційний суд вказав на відсутність підстав для відмови ДПС у визнанні заявлених нею кредиторських вимог через незаконність дій боржника зі сплати в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів боржника заборгованості перед ДПС як одному з кредиторів (заборгованості з податків). За результатами касаційного перегляду цієї постанови КГС ВС залишив її без змін, зазначивши таке.

  Кодекс України з процедур банкрутства, зокрема ст. 41, допускає можливість задоволення вимог кредиторів протягом дії мораторію в разі стягнення грошових коштів за вимогами кредиторів (за зобов’язаннями, на які не поширюється дія мораторію, що провадиться з рахунку боржника в установі банку, а контроль за такими стягненнями здійснює арбітражний керуючий); звернення стягнення на майно боржника (за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, що здійснюється виключно за ухвалою господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника); задоволення самим боржником вимог кредиторів (лише тих вимог кредиторів, на які згідно із ч. 5 цієї статті не поширюється дія мораторію).

  Крім того, КУзПБ передбачає можливість, незалежно від того, чи поширюється на них дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, погашення вимог кредиторів боржником, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника, власником корпоративних прав боржника, а у випадках, визначених законодавством, – третьою особою протягом провадження у справі про банкрутство з метою закриття провадження у справі. Однак мають бути погашені всі вимоги конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені). Для одночасного погашення всіх вимог кредиторів арбітражний керуючий зобов’язаний надати особі, яка виявила намір погасити вимоги кредиторів, реєстр вимог кредиторів.

  Отже, стягнення з боржника та виконання його зобов’язань за вимогами кредиторів допускається щодо вимог, на які не поширюється дія мораторію, та за умови одночасного погашення всіх вимог конкурсних кредиторів.

  Заявлені ДПС до боржника кредиторські вимоги за зобов’язаннями у складі основного зобов’язання, сум штрафних санкцій та пені є вимогами конкурсного кредитора за грошовими зобов’язаннями боржника, на які поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів у розумінні ч. 1 ст. 41 КУзПБ та за якими забороняється виконання вимог відповідно до ч. 3 цієї статті.

  Тому є правильним висновок апеляційного суду про незаконність вчинених боржником дій із погашення кредиторської заборгованості перед ДПС в період дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.

  Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 26 січня 2021 року у справі № 910/19006/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94696469.

 • Розвінчуємо міфи про банкрутство.

  Міф: при списанні боргів у процедурах у боржника виникає зобов'язання з сплати податку на доходи фізичних осіб.

  Реальність:

  У відповідності до підпункту «д» підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України до бази оподаткування податку на доходи фізичних осіб не відноситься дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді основної суми боргу платника податку списаного кредитором в процедурі банкрутства.

 • Чи може виконавець накласти арешт на зарплатну картку — позиція ВС

  Кошти, переказані платником отримувачу, з моменту їх зарахування на банківський рахунок переходять у власність останнього. Накладення арешту на ці кошти не заборонено, адже вони втратили свій цільовий статус (пенсії, соціальних виплат) і набули статус вкладу.

  Детальніше...
Друк
 Адреса офісу:
м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53

 Часи роботи:
Понеділок - П'ятниця з 9-30 до 17-00
(в інші години - за домовленістю)

 Контактні телефони:
тел.: +38 (098) 15-11-806
+38 (067) 55-66-590