(067) 55-66-590   

Банкрутство

Провадження за цією категорією справ здійснюють органи правосуддя в господарських відносинах - господарські суди. Підвідомчість цих справ господарським судам встановлює КОДЕКС УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА, згідно з яким справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника, та ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, а провадження у справах про банкрутство регулюється Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами.

Послуги в розрізі досудової санації:

 • аналіз документації підприємства на предмет можливості застосування щодо підприємства-боржника санації до порушення провадження у справі про банкрутство та розроблення проекту плану санації боржника;
 • підготовка плану санації для його подання та розгляду зборами кредиторів та в подальшому подання до суду на затвердження;
 • підготовка та організація проведення зборів кредиторів для введення процедури досудової санації, в тому числі щодо формування і розміщення на сайті Вищого  господарського суду України та Міністерства юстиції України відповідних повідомлень про проведення зборів кредиторів;
 • підготовка пакету документів необхідних для подання заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;
 • представництво інтересів підприємства-боржника в ході розгляду такої заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

Послуги в розрізі порушення справи про банкрутство:

 • консультації щодо розяснень специфіки провадження у справі про банкрутство, особливостей та правових наслідків застосування тих або інших судових процедур, особливостей банкрутства окремих суб’єктів господарювання;
 • консультації та аналіз документації кредиторів на предмет наявності достатніх правових підстав для порушення справи про банкрутство відносно підприємства-боржника та/або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності;
 • підготовка документів та заяви про порушення справи про банкрутство, її супровід в суді, представництво інтересів ініціюючого кредитора як в ході розгляду такої заяви, так і в ході подальших судових процедур банкрутства застосованих судом;
 • консультації та аналіз документації на предмет наявності достатніх правових підстав для порушення за ініціативою підприємства-боржника справи про банкрутство, представництво інтересів боржника на тій чи іншій стадії банкрутства (за виключенням ліквідаційної процедури);

Послуги в розрізі процедури розпорядження майном боржника:

 • Послуги арбітражного керуючого розпорядника майна боржника у справі про банкрутство;
 • консультації та правова допомога конкурсним, забезпеченим кредиторам, кредиторам з вимогами по виплаті заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди тощо, в підготовці та поданні заяв з грошовими вимогами до боржника на стадії розпорядження майном, представництво інтересів кредиторів в суді як на стадії попереднього судового засідання, так і під час вирішення інших питань в ході розгляду справи банкрутство в процедурі розпорядження майном (представництво на зборах кредиторів/комітету кредиторів; представництво в підсумковому судовому засіданні; консультації щодо механізму застосування та наслідків застосування до боржника наступних судових процедур; аналіз фінансового стану боржника на предмет можливості застосування тих або інших судових процедур банкрутства);
 • консультації та правова допомога боржникам, представництво інтересів боржника на стадії процедури розпорядження майном;
 • аналіз діяльності розпорядника майна під час проведення процедури розпорядження майном та виконання ним своїх повноважень;

Послуги в розрізі процедури санації:

 • Здійснення повноважень керуючого санацією арбітражним керуючим, призначеним господарським судом для здійснення процедури санації боржника;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на предмет можливості застосування до підприємства-боржника процедури санації та розробка плану санації;
 • представництво інтересів боржника на стадії процедури санації; 
 • представництво інтересів кредиторів на стадії процедури санації;

Послуги в розрізі ліквідаційної процедури:

 • здійснення повноважень ліквідатора арбітражним керуючим, призначеним господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури
 • консультації та правова допомога поточним, забезпеченим кредиторам, кредиторам з вимогами по виплаті заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди тощо, в підготовці та поданні заяв з грошовими вимогами до боржника на стадії ліквідаційної процедури (в тому числі й у випадку порушення справи про банкрутство в спрощеному порядку), представництво інтересів кредиторів в суді як на стадії розгляду грошових вимог, так і під час вирішення інших питань в ході розгляду справи банкрутство в ліквідаційній процедурі: представництво на зборах кредиторів/комітету кредиторів; представництво в судових засіданнях по розгляду тих або інших питань; консультації щодо механізму застосування та наслідків застосування до боржника ліквідаційної процедури);
 • аналіз діяльності ліквідатора в ліквідаційній процедурі;
 • підготовка, подання та супровід в суді заяв про визнання недійсним правочинів, спростування майнових дій; заяв про визнання недійсним результатів проведення аукціонів під час продажу майна в ліквідаційній процедурі.

Послуги в розрізі мирової угоди:

 • консультації щодо процедури укладання та затвердження мирової угоди у справах про банкрутство;
 • проведення аналізу діяльності підприємства та вибір найбільш оптимальних умов для укладання мирової угоди;
 • підготовка проекту мирової угоди;
 • аналіз укладеної мирової угоди на предмет можливості її виконання та реалізації;
 • представництво інтересів боржника або кредитора на стадії укладання (під час проведення зборів комітету кредиторів) та затвердження мирової угоди (в судових засіданнях по їх розгляду).
Друк
 Адреса офісу:
м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53

 Часи роботи:
Понеділок - П'ятниця з 9-30 до 17-00
(в інші години - за домовленістю)

 Контактні телефони:
тел.: +38 (098) 15-11-806
+38 (067) 55-66-590